_______________________________________________________________________

 

Flyng Consulting, Sydskrænten 24, DK-4690 Haslev, CVR-nr: 28275366

      Firmaet har udført opgaver indenfor:

  • Tegning af fabriks layouter
  • CE-mærkning og betjeningsmanualer
  • 3D og 2D tegning i Autodesk Inventor og AutoCad
  • Indhentning af tilbud hos leverandører
  • PI diagrammer
  • Opfølgning på maskinbygning hos udenlandske leverandører
  • 1½ års montage og indkøring af udstyr i Kroatien
  • Mindre montageopgaver i Europa

      Kontaktoplysninger:

Om firmaet:

Flyng Consulting er et enmands konsulentfirma, som kan yde ingeniørbistand og idégenerering til opgaver indenfor maskinkonstruktion. Større opgaver kan også løses, da jeg samarbejder med andre firmaer.